Năm 2017: BTN&MT ban hành thông tư về đăng ký, kiểm kê khí thải công nghiệp

Thứ hai, 20/02/2017, 08:12 GMT+7

Năm 2017: BTN&MT ban hành thông tư về đăng ký, kiểm kê khí thải công nghiệp

Năm 2017: BTN&MT ban hành thông tư về đăng ký, kiểm kê khí thải công nghiệp

Nhằm thực hiện đúng lộ trình các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã đưa nội dung ban hành thông tư quy định về đăng ký, kiểm kê khí thải công nghiệp vào Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, thông tư sẽ được ban hành vào tháng 06/2017. (Theo Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 06/01/2017)

Đây được xem là một bước quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải và giám sát chất lượng không khí xung quanh nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe cộng đồng như định hướng của Quyết định 985a/QĐ-TTg.

 

 Đặc biệt, thông tư là cơ sở làm căn cứ cho công tác kiểm soát tốt các nguồn khí thải công nghiệp, tập trung vào nguồn khí thải công nghiệp, năng lượng lớn (theo phụ lục của nghị định số 38/2015/NĐ-CP), bao gồm các các cơ sở sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa học; cơ sở sản xuất nhiệt điện, xi măng,…

 Theo đó, Thông tư hướng dẫn chi tiết Điều 45, Khoản 1, Điều 47 và Điều 48, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Quy định danh mục loại hình sản xuất, nguồn thải, thông số bụi và khí thải phải đăng ký kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp; Quy trình đăng ký, kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp.

 Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi tiết quy trình, hồ sơ cần thiết đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp; kiểm kê khí thải công nghiệp sau khi đăng ký nguồn thải; trách nhiệm của các chủ nguồn thải và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

 Mặc dù chưa ban hành chính thức, nhưng dự thảo đã cho thấy các cơ sở sản xuất có phát sinh khí thải phải có trách nhiệm xử lý, kiểm soát ô nhiễm theo quy định pháp luật. Công tác kiểm soát khí thải sẽ là một phần không thể thiếu trong kế hoạch bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng như trong định hướng quản lý của cơ quan chức năng.

Quyết định 985a/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, vui lòng tham khảo

tại đây.

 

- Công ty Môi Trường Á Châu – 

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50