Long An: Ban hành kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2017

Thứ ba, 04/10/2016, 08:03 GMT+7

Ngày 13/09/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ra Quyết định số 3724/QĐ-UBNĐ về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017.

Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân, tỉnh Long An đã thu được khá nhiều thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường:

Untitled

Công tác thanh tra, kiểm tra đã có sức răn đe cao, các vi phạm về xả thải ngày càng được hạn chế, khắc phục. Các cơ sở sản xuất chấp hành tốt hơn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2017 được xây dựng với các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

  • Xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương;
  • Quản lý chất thải và phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường;
  • Tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm tập trung vào các đối tượng có lượng xả thải, nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn và tại các vị trí nhạy cảm như ven biển, sông hồ,…
  • Đề ra chương trình xây dựng và thực hiện quan trắc môi trường nước, không khí, đề xuất vị trí và tần suất quan trắc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của từng địa phương, phù hợp với Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến 2030.
  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Tổng Cục Môi Trường

TAG:

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50