Hạ mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường từ 3,6%/năm xuống còn 2,6%/năm

Thứ hai, 17/04/2017, 08:57 GMT+7

Nhằm khuyến khích các chủ đầu tư vay vốn thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường, từ 1/1/2017, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã hạ mức lãi suất cho vay ưu đãi từ 3,6%/năm xuống còn 2,6%/năm đối với các dự án thuộc các lĩnh vực xử lý nước thải tập trung Khu/Cụm công nghiệp; xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500 m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên; xử lý chất thải các nhà máy, bệnh viện và làng nghề; và các dự án vay vốn đầu tư bảo vệ môi trường có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng bảo lãnh của Ngân hàng.

 

Việc áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi hơn (2,6%/năm) đối với các dự án xử lý nước thải đơn thuần vừa hỗ trợ các chủ cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ môi trường vừa góp phần mang lại hiệu quả môi trường chung cho toàn xã hội do kích thích đầu tư được các hệ thống xử lý tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng.

 

Hơn nữa, sau 02 năm áp dụng mức lãi suất 3,6%/năm, trên cơ sở tiếp nhận các phản hồi của khách hàng vay vốn, Quỹ nhận thấy mức lãi suất này còn cao cũng như chưa linh hoạt về mức lãi suất giữa các loại hình. Vì vậy, các dự án đem lại hiệu quả xã hội và môi trường lớn nhưng không thu được lợi nhuận trực tiếp hoặc lợi nhuận không đáng kể (các dự án xử lý chất thải đơn thuần) cần được ưu tiên mức lãi suất thấp hơn (2,6%/năm). Bên cạnh đó, các dự án có bảo lãnh ngân hàng cũng được ưu tiên áp dụng mức lãi suất thấp hơn (2,6%/năm).

 

Cùng với việc hạ mức lãi suất đầu tư, sau 15 năm hoạt động, các quy trinh, trình tự, thủ tục vay vốn của Quỹ BVMTVN đã ngày càng được hoàn thiện, khắc phục được các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình áp dụng trên thực tế. Có thể nói, đến nay, các quy định này đã tạo điều kiện thông thoáng cho các khách hàng khi vay vốn tại Quỹ, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định quản lý tài chính hiện hành.

 

 

Mức lãi suất cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017

(Áp dụng từ ngày 01/01/2017)

1. Áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi 2,6%/năm:

a. Các dự án thuộc các lĩnh vực:

- Xử lý nước thải tập trung Khu/Cụm công nghiệp;

- Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500 m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên;

- Xử lý chất thải các nhà máy, bệnh viện và làng nghề.

b. Các dự án vay vốn đầu tư bảo vệ môi trường có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng bảo lãnh của Ngân hàng.

2. Áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi 3,6%/năm:

Các dự án vay vốn đầu tư bảo vệ môi trường có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng thế chấp tài sản(không bao gồm các dự án thuộc các lĩnh vực tại Mục 1a nêu trên).

3. Áp dụng mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017 là: 2,4%/năm.

4. Thẩm quyền phê duyệt cho vay vốn với lãi suất ưu đãi của Giám đốc Quỹ đối với 01 dự án giai đoạn 2017-2020: số tiền cho vay tối đa là 15 tỷ đồng và thời gian cho vay tối đa là 7 (bảy) năm.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã thực hiện việc đăng tải toàn bộ văn bản trên website của Quỹ tại địa chỉ: http://www.vepf.vn. và Chuyên trang Chính sách hỗ trợ tài chính của Quỹ: http://chuyentrang.monre.gov.vn/quymoitruongvn

 

 

Nguồn: Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam

 

TAG:

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50