Chỉ đạo - chính sách

Hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải có thể tiêu tốn tới hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm của các địa phương. Trong đó, phần lớn được chi từ ...
Ngày 25/10, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo Hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu. ...
Ngày 15/10/2018, Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải gửi báo cáo tình hình thực hiện giấy phép hoạt động tài ...
Trong giai đoạn tới, tính liên ngành, liên vùng trong các giải pháp thích ứng, ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) cần được đẩy mạnh triển khai hơn nữa. ...
UBND TP vừa ban hành Quyết định 38/2018/QĐ – UBND quy định giá tối đa thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt. Theo lộ trình, người dân không chỉ trả tiền ...
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố hoàn chỉnh các thủ tục, tham ...
Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường chính thức thông qua. Theo đó, từ ngày 01/01/2019, mức thuế bảo vệ môi trường sẽ tăng ...
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Trong đó, Bộ đề xuất 6 hình thức hạn chế khai ...
Theo nội dung định hướng quy hoạch vị trí trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND ...
Ngày 21-10, TP.HCM tổ chức lễ phát động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” tại chung cư 1.050 căn, ...
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh ...
Trước những lo ngại tác động tiêu cực đến môi trường, UBND tỉnh Tiền Giang đã thu hồi dự án nhà máy giấy Đại Dương của Công ty TNHH nhà máy giấy Đại ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50