1900 54 54 50
English

Bộ TN&MT: Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Thứ sáu, 22/03/2019, 16:07 GMT+7

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (rà soát, sửa đổi QCVN 62- MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi).

Tin liên quan: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải chăn nuôi

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi để quý độc giả góp ý.

Quý độc giả tham gia ý kiến trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử hoặc gửi văn bản góp ý về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30  tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024 37956868 (máy lẻ 3286). Email: ttliem2@monre.gov.vn.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50