1900 54 54 50
English

Bộ TN&MT họp triển khai Kế hoạch thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn

Thứ năm, 21/03/2019, 09:53 GMT+7

Sáng 19/3, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp về thực hiện Kế hoạch thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn và tổ chức Hội nghị toàn quốc bàn về các chủ trương, giải pháp cấp bách nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

bt

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp  triển khai Kế hoạch thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn

Môi Trường Á Châu xin trích dẫn một số nội dung đáng chú ý của cuộc họp gửi đến Quý vị:

Theo Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019, Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn (CTR); giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong một thời gian ngắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát các văn bản pháp luật, các quy định hiện hành về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương trong công tác quản lý CTR. Bộ cũng đã tổ chức các cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan để rà soát, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nhằm thống nhất quản lý, xử lý hiệu quả CTR. Đồng thời, Bộ cũng đang tiến hành các bước để tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, đánh giá thực tế công tác quản lý CTR tại các địa phương nhằm đưa ra một bức tranh tổng thể về thực trạng công tác này trên phạm vi cả nước, phục vụ việc xây dựng và trình Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án tổng thể về quản lý CTR.

bt2_1

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã nghe các đơn vị: Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính báo cáo và góp ý các ý kiến về: Xây dựng, sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTR; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch về quản lý CTR; tổ chức định kỳ đánh giá hiện trạng và dự báo tình hình CTR; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý CTR; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý CTR, công tác quản lý nhà nước đối với CTR; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến CTR; xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý CTR; thẩm định, đánh giá công nghệ trong lĩnh vực quản lý CTR; phân cấp cho các địa phương trong quản lý CTR…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân thống nhất với Tổng cục Môi trường với những nhiệm vụ chính của Kế hoạch đã đề ra. Thứ trưởng đề nghị cần tổ chức tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý CTR; phân tích hiện trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về CTR.

Bên cạnh đó, cần yêu cầu các địa phương khẩn trương báo cáo về công tác quản lý CTR trên địa bàn để bước đầu nắm bắt thông tin tổng quát; tổ chức làm việc với các địa phương về công tác quản lý nhà nước; cũng như rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở xử lý CTR sinh hoạt tại các địa phương.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu: “Khi tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đánh giá về CTR phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả sau khi kiểm tra, đánh giá phải được số hóa thành cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, giám sát đến từng cơ sở xử lý CTR của từng địa phương”.

Đoàn công tác sẽ có các chuyên gia trong nước và quốc tế về quy hoạch, quản lý và xử lý chất thải để việc lấy mẫu và phân tích mẫu chính xác, đồng thời sẽ giúp Bộ trong việc xây dựng Quy hoạch về xử lý CTR. Bộ trưởng chỉ đạo, Đoàn công tác sẽ tập trung vào kiểm tra, giám sát các cơ sở xử lý CTR hiện đang gây bức xúc cho nhân dân. “Nếu đơn vị nào vi phạm thì quyết định thanh tra toàn diện và nếu sai phạm nặng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì đề nghị đóng cửa”. Ngay trong tuần này, lãnh đạo Bộ cũng sẽ tổ chức các Đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát tại các cơ sở xử lý CTR.

Ngoài vấn đề triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao về thống nhất quản lý CTR, thì rác thải nhựa cũng là một vấn đề nhức nhối hiện nay với Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị trong quá trình thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ cần có thêm những quy định để kiểm soát, ngăn chặn việc phát tán rác thải nhựa, đặc biệt đối với hạt nhựa siêu nhỏ.

Căn cứ vào kết quả của các nhiệm vụ và kết quả của Hội nghị toàn quốc về CTR, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng Đề án thống nhất quản lý nhà nước về CTR trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Xem bài viết chi tiết TẠI ĐÂY.

Theo Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Môi trường

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50