Bến Tre : Ban hành kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2017

Thứ sáu, 25/11/2016, 15:27 GMT+7

Bến Tre : Ban hành kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2017

Bến Tre : Ban hành kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2017

UBND tỉnh Bến Tre đã có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong năm 2017.

Hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương

Triển khai và hoàn thành dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Bình Thắng, huyện Bình Đại và xây dựng mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn tổng hợp cho làng nghề truyền thống chế biến cá khô Tiệm Tôm, huyện Ba Tri theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đầu tư lò đốt rác sinh hoạt đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường nhằm xử lý rác thải sinh hoạt cho các huyện, đóng cửa bãi rác Phú Hưng, hoàn thành công trình nâng cấp và cải tạo bãi rác huyện Ba Tri và triển khai thực hiện nâng cấp và cải tạo bãi rác các huyện Bình Đại và Thạnh Phú.

Khuyến thích các cơ sở sản xuất đổi mới quy trình công nghệ, đầu tư các công trình xử lý chất thải.

Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường

Thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền các hồ sơ môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, ….),thu phí bảo vệ môi trường, kiểm soát tình hình nhập khẩu phế liệu, quản lý chất thải nguy hại.

Thực hiện quan trắc với tần suất quan trắc 04 lần/năm, đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí.

Hoàn thành chuyên đề “Phân vùng nước thải áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre” và ban hành Quyết định quy định phân vùng xả nước thải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tăng cường thanh kiểm tra - giám sát việc thực hiện các nội dung trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hóa chất,…dùng trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Quản lý chất thải

Hỗ trợ các dụng cụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải,….. cho các chợ thuộc khu vực nông thôn, khu công cộng.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng khu xử lý chất thải rắn, xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, quy hoạch các bãi rác tập trung và nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn các huyện, thành phố.

Quy hoạch và xây dựng các khu đô thị mới, các khu công nghiệp đảm bảo hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom, xử lý chất thải và vận hành thường xuyên các hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Các bệnh viện trên toàn tỉnh quản lý chặt chẽ chất thải y tế, nhất là rác thải y tế nguy hại, chấm dứt tình trạng nước thải y tế chưa qua xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thoát ra các sông, rạch.

Ngoài ra, tỉnh còn chú trọng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường nguồn nhân lực, hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, và sử dụng nguồn ngân sách, ưu tiên các dự án đầu tư xử lý rác thải, dự án xử lý nước thải cho phát triển đô thị mới, xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường, báo cáo môi trường hàng năm,…

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Bến Tre

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50