100% chất thải nguy hại phải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

Thứ ba, 06/12/2016, 15:59 GMT+7

100% chất thải nguy hại phải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

100% chất thải nguy hại phải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

TP HCM 2016 -2020 : 100% chất thải nguy hại phải được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

Ngày 25/10/2016, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X với các chỉ tiêu sát với tình hình thành phố, khắc phục những hạn chế của Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015.

Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020 đã nêu rõ mục tiêu: 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Đó chính là một trong những chỉ tiêu chủ yếu, được ghi nhận như nỗ lực của TP HCM trong công tác kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, Thành Ủy cũng đã chú trọng đặt mục tiêu trên nhiều lĩnh vực môi trường với mong muốn tạo được sự đột phá và chuyển biến rõ rệt nhằm cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50