GIỚI THIỆU TIN TỨC CHO BẠN BÈ

Hạ mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường từ 3,6%/năm xuống còn 2,6%/năm
Mã bảo vệ : (*)