GIỚI THIỆU TIN TỨC CHO BẠN BÈ

Sau khi ĐTM được phê duyệt, chủ đầu tư phải làm những gì?
Mã bảo vệ : (*)